Aktywna Tablica edycja 2023

Uzyskaj do 80% dofinansowania zakupu sprzętu i oprogramowania

Monitory i tablice interaktywne, a także inne sprzęty do szkoły mogą Państwo zakupić z dofinansowaniem w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica”.

Program to oferta dla szkół publicznych i niepublicznych, które kształcą dzieci i młodzież (obejmuje m.in. szkoły podstawowe, technika, licea).

W zależności od wielkości i skali działania placówki edukacyjnej, dofinansowanie kupowanego sprzętu może wynieść od 14 000 do nawet 100 000 zł.

O dodatkowe środki mogą wnioskować szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe kształcące dzieci i młodzież, a także ośrodki edukacyjne kształcące osoby ze specjalnymi potrzebami, w tym niewidome lub słabowidzące.

Dofinansowanie z programu rządowego obejmuje interaktywne tablice, ale także inne sprzęty, takie jak dotykowe monitory interaktywne, głośniki i urządzenia do przesyłania dźwięku. Mogą to być także inne pomoce kreatywne, narzędzia dydaktyczne, czy inne zestawy multimedialne uwzględnione w programie Aktywna Tablica

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. Za wkład własny uważa się:

Wkład rzeczowy może być wniesiony w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK,wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne, zakupionych w roku złożenia wniosku.

Możliwe jest połączenie wkładu finansowego i rzeczowego.

  • Wkład finansowy

  • Wkład rzeczowy

Kapitan Kredka oferuje całkowicie bezpłatną pomoc doradczą na etapie pisania wniosków oraz rozliczenia:

  • Piszemy dla Państwa wnioski indywidualne, dopasowane do potrzeb oraz sytuacji

  • Z nami wyposażą Państwo nawet 4 pracownie

  • Dobieramy oferty pod możliwości finansowe placówki - oferujemy pakiety nawet przy niższym wkładzie finansowym wymaganym do złożenia wniosku.

  • W ofercie znajdziecie Państwo pełną gamę sprzętu oraz programów pod Aktywną Tablicę

Więcej informacji na temat programu Aktywna Tablica znajdziecie Państwo u naszego Doradcy.

Zapisz się na newsletter

Katalog Aktywna Tablica

Email: kontakt@kapitankredka.pl

Tel: 579 579 550

Kapitan Kredka sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 40
42-218 Częstochowa

NIP 5732942141
KRS 0001024161

Designed by: Proformat