Czym są specjalne potrzeby edukacyjne uczniów?

Strona główna » Czym są specjalne potrzeby edukacyjne uczniów?

Specjalne potrzeby edukacyjne (SPE) dotyczą uczniów, którzy mają różnego rodzaju trudności z realizowaniem programu nauczania. Mogą być związane z rozwojem intelektualnym, kłopotami z adaptacją w grupie, niepełnosprawnością lub problemami ze zdrowiem. Uczniowie z SPE wymagają często indywidualnej ścieżki nauczania oraz wsparcia odpowiednich pomocy dydaktycznych. Kogo dotyczą specjalne potrzeby edukacyjne i jak prowadzić uczniów, którzy się z nimi zmagają?

Kiedy mówimy o SPE?

Specjalne potrzeby edukacyjne to szerokie pojęcie, pod którym skupiono wiele różnych trudności, z jakimi mogą borykać się uczniowie. Często są to problemy z opanowaniem materiału, ale warto pamiętać, że SPE dotyczą również uczniów wybitnie uzdolnionych, którym trzeba zapewnić odpowiednie warunki do rozwoju ich talentów. 

Najczęściej specjalne potrzeby edukacyjne dotyczą takich aspektów jak:

 • problemy z przyswajaniem wiedzy/rozwojem umiejętności z wybranych dziedzin (np. języka (dysortografia) czy matematyki (dyskalkulia),
 • problemy z adaptacją w grupie lub z rozwojem społecznym (np. agresja, wycofanie, problemy z komunikacją),
 • deficyty uwagi i intelektualne, szeroko rozumiane opóźnienie w rozwoju,
 • choroby przewlekłe i inne kłopoty ze zdrowiem, które uniemożliwiają naukę w tradycyjnej formie,
 • uczniowie z niepełnosprawnościami, niedowidzący i niedosłyszący,
 • uczniowie zaniedbani środowiskowo. 

Specjalne potrzeby dotyczą zarówno dzieci na pierwszych etapach nauki, jak i uczniów szkół ponadpodstawowych. W przypadku każdego ucznia konieczne jest indywidualne podejście – od diagnozy po zaplanowanie i realizację odpowiedniego programu nauczania (w zależności od konkretnego przypadku danego ucznia, jego wieku i możliwości).

Jak pracować z uczniami z SPE?

Ponieważ specjalne potrzeby mogą wynikać z wielu różnych przyczyn, prowadzenie uczniów z SPE może mieć różne formy. Zasadniczo najważniejszym celem jest stworzenie warunków, które pozwolą uczniom na możliwie najbardziej efektywną naukę, wyrównanie deficytów lub usunięcie przeszkód, które sprawiają im trudności w szkole. Może odbywać się to przez:

 • indywidualny program nauczania – wybrane partie materiału mogą być realizowane w ramach lekcji indywidualnych nauczyciela z uczniem,
 • dostosowanie formy prezentowania materiału – na przykład z wykorzystanie dodatkowych pomocy dydaktycznych, w mniejszych partiach, itd. 
 • dostosowanie formy komunikowania się z uczniem – dotyczy na przykład uczniów z lękiem społecznym, czy niedosłyszących.

Sprawdzą się tutaj również metody nauk stosujące poznanie wielozmysłowe (na co pozwalają między innymi pomoce do integracji sensorycznej). Różnego rodzaju pomoce dydaktyczne dla dzieci z SPE są bardzo ważnym elementem prowadzenia uczniów ze specjalnymi potrzebami. Współcześnie ogromną rolę w tym procesie odgrywają także materiały multimedialne oraz oprogramowanie.

Z jakich pomocy korzystać w pracy z uczniami z SPE?

Nauczyciele i opiekunowie mogą dziś kupić dedykowane zestawy multimedialne pomagające uczniom ze specjalnymi potrzebami. Oprogramowanie SPE przyjmuje często formę gotowych zestawów poświęconych konkretnym potrzebom uczniów, takim jak:

 • autyzm,
 • dyskalkulia, 
 • dysleksja, trudności w pisaniu
 • niepełnosprawność intelektualna,
 • logopedia (oraz poszczególne jej obszary, np. rotacyzm, słuch i jąkanie, kappacyzm, gammatyzm, szeregi),
 • problemy wychowawcze (przemoc, agresja, uzależnienia),
 • kompetencje emocjonalno-społeczne,
 • percepcja wzrokowo-słuchowa,
 • utrzymanie koncentracji i uwagi,
 • ADHD, nadpobudliwość ruchowa,
 • specjalne potrzeby edukacyjne dla klas 1-3 oraz 4-8.

W zależności od zestawu, materiały dydaktyczne to różnego rodzaju karty pracy, plansze, naklejki i inne elementy pozwalające przyswajać wiedzę w sposób kreatywny i angażujący uwagę. Z kolei oprogramowanie to ćwiczenia multimedialne, które można wykonać na komputerze lub tablecie. Ta nowoczesna forma nauki jest bardzo dobrze odbierana przez uczniów z SPE w różnym wieku.

Inne pomoce dydaktyczne

Na specjalne potrzeby edukacyjne można skutecznie odpowiedzieć również z wykorzystaniem wspomnianych wcześniej pomocy dydaktycznych. To bardzo duży zbiór różnych rozwiązań, takich jak: 

 • Różnego rodzaju sprzęty i pomoce do integracji sensorycznej: (przykłady to specjalne kładki i ścieżki sensoryczne, hamaki, klatki, podwiesia, bezpieczne rampy wspinaczkowe, małpie gaje i inne konstrukcje wspierające rozwój motoryki).
 • Narzędzia do poznania wielozmysłowego (to na przykład domki sensoryczne, w których uczniowie mogą doświadczać wielu różnych bodźców, a jednocześnie redukować stres, instalacje audiowizualne.
 • Akwaria, baldachimy audiowizualne (np. wodospady, chmury).
 • Baseny z piłeczkami w różnych wymiarach, akcesoria piankowe.
 • Bezpieczne lustra, kolumny bąbelkowe, tuby i inne konstrukcje do prezentowania multimedialnego.
 • Klocki, piłki, dyski dotykowe i różnego rodzaju przedmioty pozwalające rozwijać motorykę małą.
 • Kliny, kostki, wałki i piłki rehabilitacyjne, maglownice.
 • Elementy do tworzenia bezpiecznych kącików piankowych (m.in. półwalce, trójkąty, półkola, pufy o różnych kształtach – prostokątne, okrągłe). 

To tylko niektóre przykłady. Oferta pomocy dydaktycznych dla uczniów z SPE jest bardzo szeroka i zróżnicowana. Skuteczną terapię można prowadzić, wykorzystując nawet relatywnie proste i niedrogie narzędzia.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Zapisz się na newsletter

  [mailpoet_form id="1"]

  Katalog Aktywna Tablica

  Email: kontakt@kapitankredka.pl

  Tel: 579 579 550

  Kapitan Kredka sp. z o.o.
  ul. Dąbrowskiego 40
  42-218 Częstochowa

  NIP 5732942141
  KRS 0001024161

  Designed by: Proformat