Eduterapeutica Lux ADHD

2390,00 

Licencja otwarta – nieograniczona ilość użytkowników i urządzeń.

Czas realizacji: 3-5 dni dni
SKU: OP178 Kategorie: , ,

Eduterapeutica Lux ADHD

2390,00 

Licencja otwarta – nieograniczona ilość użytkowników i urządzeń.

SKU: OP178 Kategorie: , ,
OPIS:

Zestaw Eduterapeutica ADHD zawiera:

 • 105 ćwiczeń multimedialnych na pen-drive,
 • 178 kart pracy wydrukowanych oraz dostępnych w programie,
 • 5 kart pracy do scenariuszy zajęć integracyjnych,
 • 14 kart pracy do budowania samooceny ucznia,
 • poradnik ze scenariuszami zajęć dla nauczyciela,
 • szkolenie on-line dla nauczycieli,
 • długopis Banach 3D z kartami pracy oraz materiałem do tworzenia modeli;
 • do pakietu dołączamy model 3D wykonany na drukarce Banach School, memory sensoryczne 3D

Długopis 3D jest doskonałym narzędziem dla dzieci z ADHD do nauki cierpliwości. Zmieniając rysunki w przestrzenne obiekty, rozwija u dzieci wyobraźnię przestrzenną.

Program przeznaczony jest do prowadzenia zajęć i terapii z dziećmi, które mają:

 • zdiagnozowane ADHD,
 • symptomy zachowań bez diagnozy,
 • wysoką wrażliwość,
 • trudności emocjonalne,
 • problemy w koncentrowaniu się.

Korzyści dla nauczyciela, nauczyciela specjalisty, terapeuty:

 • zaoszczędzisz czas na przygotowanie zajęć dzięki gotowym kartom pracy i scenariuszom,
 • bez problemu dopasujesz ćwiczenia do rozwoju i potrzeb dziecka,
 • z długopisem 3D oraz atrakcyjnymi grami multimedialnymi poprowadzisz ciekawe zajęcia,
 • bez problemu zaangażujesz dzieci w zajęcia przyjaznymi zadaniami multimedialnymi,
 • zintegrujesz grupę, w której są dzieci z ADHD,
 • zaobserwujesz szybkie efekty terapii.

Korzyści dla dziecka:

 • z łatwością zacznie kontrolować dekoncentrację,
 • rozwinie umiejętność panowania nad emocjami w sytuacjach trudnych,
 • pozna procesy poznawcze wykorzystywane w procesie uczenia się,
 • chętnie weźmie udział w zajęciach terapeutycznych, które będą intersujące i przyjemne dla dziecka.

Rośnie liczba zdiagnozowanych dzieci z ADHD!

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)  to neurorozwojowe zaburzenia psychiczne z deficytem uwagi oraz brakiem koncentracji uwagi. Objawia się nadpobudliwością, hiperaktywnością , nadpobudliwością ruchową lub impulsywnością.   Zazwyczaj przed ukończeniem przez dziecko 5. roku życia można już zauważyć pierwsze symptomy ADHD.

Zaburzenia związane z ADHD diagnozuje się u ok. 6-7% dzieci w wieku wczesnoszkolnym*.

Terapia jest konieczna

ADHD diagnozowane jest częściej u chłopców objawiając się głównie porywczością oraz nadruchliwością .W przypadku  dziewczynek pojawiają się zaburzenia uwagi i koncentracji.

Praca z dzieckiem z ADHD dotyczy wszystkich nauczycieli, którzy mają dzieci z ADHD w grupie, nie tylko specjalistów/terapeutów

Lekceważenie problemu może w przyszłości wpływać na funkcjonowanie dziecka i przejawiać się np. trudnościami w szkole,  słabszymi wynikami czy odrzuceniem przez rówieśników.  Niestosowanie terapii może powodować problemy emocjonalne, obniżenie poczucia własnej wartości oraz nieprawidłowo utrwalone role w grupie rówieśniczej.

Od czego rozpocząć terapie?

Zajęcia terapeutyczne najlepiej jest wprowadzić od 5. roku życia dziecka ze względu na neuroplastyczność mózgu.

Terapie dzieci z ADHD należy zacząć od wzmocnienia reakcji hamowania oraz podnoszenia progu frustracji.  Kolejnym lub równoległym etapem powinna być praca nad poszerzaniem świadomości w obszarze emocji oraz regulacji emocji i reakcji. Ponadto w czasie zajęć terapeutycznych należy wzmacniać procesy koncentracji uwagi. Ważnym etapem terapii jest praca nad gotowością dziecka do rezygnacji z własnych przyjemności na rzecz innych osób. Z pewnością należy wprowadzić treningi pamięci bezpośredniej.

Ćwiczenia multimedialne zawarte w Eduterapeutica ADHD skoncentrowane są w 5 obszarach stymulacyjnych:

MODUŁ 1 – HAMOWANIE REAKCJI – ćwiczenia i zadania uczące reakcji hamowania. Od technik zadaniowych do gier, które odraczają gratyfikację celu, z uwzględnieniem systemów żetonowych. Przede wszystkim celem nadrzędnym jest uczenia dziecka czekania, odroczenia swojej reakcji zamiast reakcji na „tu i teraz”.

MODUŁ 2 – KONTROLA WŁASNYCH EMOCJI „PANOWANIE NAD SOBĄ” – zadania i gry związane z szeroko pojętą inteligencją emocjonalną. Zadania symulacyjne, bajki, sytuacje społeczne, komiksy społecznych wzmacniające kompetencje dziecka w obszarze identyfikowania emocji, ich funkcji, zachowań zastępczych, technik relaksacji oraz reakcji sytuacyjnych.

MODUŁ 3 – KONCENTRACJA UWAGI MIMO DZIAŁANIA DYSTRAKTORÓW – zadania, ćwiczenia i gry wzmacniające koncentrację uwagi z uwzględnieniem kontrolowanej dekoncentracji oraz przerzutności uwagi.

MODUŁ 4 – GOTOWOŚĆ DO POŚWIĘCEŃ NA RZECZ NADRZĘDNEGO CELU – zadania, gry, ćwiczenia do wykorzystania w pracy grupowej, indywidualnej lub z zespołem klasowym. Ich celem jest praca nad egocentryczną postawą dziecka z ADHD z uwzględnieniem takich postaw pożądanych jak empatia oraz identyfikowanie potrzeb innych. Ponadto zadania, które będą polegały na rezonowaniu neuronów lustrzanych odpowiedzialnych za postawy współpracy.

MODUŁ 5 – PAMIĘĆ OPERACYJNA (AKTYWOWANA „TU” I „TERAZ) – zadania, ćwiczenia i gry rozwijające pamięć roboczą (bezpośrednią) oraz pamięć słuchową i zadaniową. Celem tych zadań jest korelacja ćwiczeniowa w obszarze procesów poznawczych.

MONIKA BEKKER-GOSKA – autorka ćwiczeń

Wspaniały pedagog, na co dzień pracująca jako terapeuta, z ogromnymi sukcesami w pracy z dziećmi mającymi trudności w nauce. Specjalistka z długoletnią praktyką. Magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, oligofrenopedagog, coach, neurodydaktyk. Pracuje w ośrodku rehabilitacyjnym oraz w prywatnym centrum medycznym z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności, szczególnie z dziećmi z problemami szkolnymi i emocjonalnymi. Ponadto prowadzi szkolenia dla kadry oświatowej oraz warsztaty dla rodziców. Jest także wykładowcą na studiach podyplomowych.

Zapisz się na newsletter

[mailpoet_form id="1"]

Katalog Aktywna Tablica

Email: kontakt@kapitankredka.pl

Tel: 579 579 550

Kapitan Kredka sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 40
42-218 Częstochowa

NIP 5732942141
KRS 0001024161

Designed by: Proformat