mTalent ORM i AFAZJA Pakiet Ekspert

3690,00 

Zestaw ekranów interaktywnych z ćwiczeniami wspomagającymi stymulację językową dzieci, w tym grupy z podejrzeniem lub diagnozą opóźnionego rozwoju mowy i afazji

SKU: OP193 Kategorie: , ,

mTalent ORM i AFAZJA Pakiet Ekspert

3690,00 

Zestaw ekranów interaktywnych z ćwiczeniami wspomagającymi stymulację językową dzieci, w tym grupy z podejrzeniem lub diagnozą opóźnionego rozwoju mowy i afazji

SKU: OP193 Kategorie: , ,
OPIS:

mTalent Opóźniony rozwój mowy (Premiera wrzesień 2024)
Wiek 3+

Zestaw ekranów interaktywnych z ćwiczeniami wspomagającymi stymulację językową dzieci, w tym grupy z podejrzeniem lub diagnozą opóźnionego rozwoju mowy i innymi trudnościami w przyswajaniu języka.

Do wykorzystania na zajęciach ukierunkowanych na stymulację rozwoju mowy dzieci, a także na innych zajęciach w ramach formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w przedszkolu i w szkole.
Ponad 500 ekranów interaktywnych i zestaw kart pracy do wydruku, przewodnik metodyczny i zestaw materiałów dydaktycznych w jednym pudełku.
Dla terapeutów i nauczycieli na indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne z dziećmi w wieku przedszkolnym organizowane w ramach terapii logopedycznej, pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju i zajęć rewalidacyjnych (a także z diagnozą alalii, afazji i niedokształcenia mowy o typie afazji).

mTalent Opóźniony rozwój mowy to szczególnie wartościowy zestaw dla dzieci przejawiających opóźnienia w rozwoju mowy lub trudności w przyswajaniu języka, a także ćwiczenia wspomagające naukę języka polskiego młodszych dzieci z doświadczeniem migracji.

 • ponad 15 autorskich tekstów kształtujących umiejętność rozumienia mowy
 • ćwiczenia interaktywne na dwóch poziomach (dostosowane do dwóch grup wiekowych)
 • zestaw materiałów dodatkowych (poradnik metodyczny dla prowadzących zajęcia i pomoce do zajęć „stolikowych”)
 • materiał z kilkustopniowym systemem motywacyjnym
 • z programami mTalent można pracować na monitorze lub tablicy interaktywnej, komputerze, laptopie, tablecie lub innym urządzeniu multimedialnym

mTalent Afazja (Premiera wrzesień 2024)
Wiek 3+, 11+

Zestaw ekranów interaktywnych z ćwiczeniami dla odbiorcy z afazją lub diagnozą niedokształcenia mowy o typie afazji.

Do wykorzystania na zajęciach rewalidacyjnych, terapeutycznych i logopedycznych organizowanych w szkole lub poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dla logopedów, pedagogów specjalnych i innych specjalistów prowadzących zajęcia wspomagające językowo odbiorców z diagnozą alalii, afazji i niedokształcenia mowy o typie afazji (w tym z afazją po przebytym udarze, urazie czaszkowo-mózgowym czy guzie mózgu).

 • materiały interaktywne wspierające pracę z kilkoma grupami odbiorców (zawiera odrębne zestawy materiałów): przeznaczone dla dzieci z diagnozą niedokształcenia mowy o typie afazji, wspomagania rehabilitacji komunikacji językowej
 • program skierowany dla dzieci i odbiorców starszych, których deficyty mowy odpowiadają profilom zaburzeń mowy z przewagą zaburzeń: ekspresyjnych (motorycznych), percepcyjnych (sensorycznych), percepcyjno-ekspresyjnych (mieszanych)
 • materiały z zakresu między innymi: rozumienia komunikatów językowych, ekspresji językowej, czytania, języka figuratywnego i usprawniania innych obszarów językowych, a także nazywania, powtarzania, rozumienia. umiejętności słuchowych, pamięci, praksji oralnej, opowiadania, umiejętności pragmatyczno-społecznych
 • zadania przygotowane tak, aby łatwo je łączyć i tym samym usprawniać mowę w kilku aspektach jednocześnie
 • ćwiczenia, które można wykorzystać także jako pomoc w specyficznych i izolowanych deficytach mowy towarzyszących afazji oraz jako pomoc dla logopedy w planowaniu dalszego, zindywidualizowanego oddziaływania
 • z programami mTalent można pracować na monitorze lub tablicy interaktywnej, komputerze, laptopie, tablecie lub innym urządzeniu multimedialnym

Licencja bezterminowa na 4 stanowiska (2 online i 2 offline)

Bezpłatne szkolenie zakończone wystawieniem certyfikatu. Dostęp do centrum wsparcia technicznego i szkoleniowego mTalent. Bezpłatne aktualizacje programu.

Zapisz się na newsletter

Katalog Aktywna Tablica

Email: kontakt@kapitankredka.pl

Tel: 579 579 550

Kapitan Kredka sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 40
42-218 Częstochowa

NIP 5732942141
KRS 0001024161

Designed by: Proformat